Foto:

Zde najdete nabídku (i poptávku) toho, co se do nevešlo, sortimentně
nehodilo nebo naopak, co je v
dlouhodobě nedostatkové.

Spojení mezi kupujícím a prodávajícím obstará

 
 

Design by Jan Hlavenka 2000